Ord & budskap

Välkommen till Kerstin Beckman Ord&Budskap. Jag är copywriter. Författare. Civilingenjör. Redaktör. Researcher.

Och så har jag jobbat som projektledare, managementkonsult och kommunikationsansvarig också. Och startat ett förlag.

Min röda tråd är ord och budskap.

Jag är besatt av ord. Mitt mål är att alltid hitta den rätta formuleringen, den som beskriver just det jag vill säga, den som hjälper mottagaren att förstå.

Jag är också besatt av budskapet. Av innehållet. Av bakgrunden och faktan. Jag vill ständigt lära mig mer, förstå mer, förklara och beskriva mer.

Ord

Mina vanligaste uppdrag är olika former av skrivuppdrag. Det kan handla om en rapport om förortens utvecklingsmöjligheter, copy för en komplex webbplats, eller artiklar om nya bygglösningar.

Här finns också mitt skönlitterära skrivande. Förra året gav jag ut min debutroman. Nästa bok är under skapande.

Förutom att skriva egna texter jobbar jag som redaktör. Skönlitterära böcker och webcopy har passerat under mitt granskande öga.

Budskap

Snitsiga formuleringar är härliga, men innehållet och budskapet är ändå det viktigaste. Därför börjar jag alltid med att sätta mig in i sammanhanget på djupet. Vad ska förmedlas. Till vem ska det förmedlas? Varför? Hur? Vad behöver sägas och vad kan lämnas osagt?

Jag läser på om ämnet som ska behandlas, går igenom hur kunden har valt att presentera det tidigare och gör en omvärldsanalys.

Sen utvecklar jag innehållet, i dialog med kunden. Dialogen kan vara allt från täta samtal till leverans av i princip färdigt material för kunden att checka av.

Min bakgrund

Jag har två universitetsutbildningar bakom mig. Civilingenjörsexamen inom medieteknik och fil. kand. med religion som huvudämne och matematik som biämne. Mina utbildningar gav mig ämneskunskap, men framför allt en stabil grund inom både humaniora och teknik.

Dessutom har jag gått ett flertal skrivkurser: Textlabbet på Bona folkhögskola, grund – och fortsättningskurs i skönlitterärt skrivande på Skrivarakademin, arbetsrelaterat skrivande på Poppius.

Jag har arbetat som projektledare i små och stora projekt, framför allt inom web och IT. Dessutom har jag varit kommunikationsansvarig på ett start-up (vilket gav mig in intressant inblick i vård-Sveriges alla IT-utmaningar) och managementkonsult med inriktning mot verksamhetsutveckling.

Kontakta mig

Om du har behov av Ord&budskap är du varmt välkommen att höra av dig. Oavsett om det handlar om copy, redaktörande, rapportskrivning eller artikelförfattande finns jag här.

Maila mig på kerstin.beckman@gmail.com så fortsätter vi därifrån.